Wypożyczalnia

CENNIK

do 2h
do 3h
cały dzień
Komplet nart
(powyżej 120cm) - narty, buty, kijki
35 zł
40 zł
50 zł
Komplet nart
(poniżej 120cm) - narty, buty, kijki, kask
30 zł
35 zł
40 zł
Komplet snowboard
(powyżej 110cm) - deska, buty
35 zł
40 zł
50 zł
Komplet snowboard
(poniżej 110cm) - deska, buty, kask
30 zł
35 zł
40 zł
Buty
25 zł
30 zł
35 zł
Kask
10 zł
15 zł
20 zł
Gogle
10 zł
15 zł
20 zł
Kijki
10 zł
15 zł
20 zł
Narty
(powyżej 120cm)
30 zł
35 zł
40 zł
Narty
(poniżej 120cm)
25 zł
30 zł
35 zł
Snowboard
(powyżej 110cm)
30 zł
35 zł
40 zł
Snowboard
(poniżej 110cm)
25 zł
30 zł
35 zł
Komplet nart
(powyżej 120cm) - narty, buty, kijki
do 2h
35 zł
do 3h
40 zł
cały dzień
50 zł
Komplet nart
(poniżej 120cm) - narty, buty, kijki, kask
do 2h
30 zł
do 3h
35 zł
cały dzień
40 zł
Komplet snowboard
(powyżej 110cm) - deska, buty
do 2h
35 zł
do 3h
40 zł
cały dzień
50 zł
Komplet snowboard
(poniżej 110cm) - deska, buty, kask
do 2h
30 zł
do 3h
35 zł
cały dzień
40 zł
Buty
do 2h
25 zł
do 3h
30 zł
cały dzień
35 zł
Kask
do 2h
10 zł
do 3h
15 zł
cały dzień
20 zł
Gogle
do 2h
10 zł
do 3h
15 zł
cały dzień
20 zł
Kijki
do 2h
10 zł
do 3h
15 zł
cały dzień
20 zł
Narty
(powyżej 120cm)
do 2h
30 zł
do 3h
35 zł
cały dzień
40 zł
Narty
(poniżej 120cm)
do 2h
25 zł
do 3h
30 zł
cały dzień
35 zł
Snowboard
(powyżej 110cm)
do 2h
30 zł
do 3h
35 zł
cały dzień
40 zł
Snowboard
(poniżej 110cm)
do 2h
25 zł
do 3h
30 zł
cały dzień
35 zł